ngành việt nam học

Giới thiệu ngành Việt Nam học

Việt Nam học là một trong những ngành học thuộc chương trình đào tạo của nhiều trường hiện nay. Ngành Việt Nam học sẽ đào tạo các bạn về văn hóa, lịch sử, địa lúy, ngôn ngữ, văn học, phong tục tập quán của đất nước ta.

Thông qua chương trình học của ngành Việt Nam học, các bạn sẽ có cái nhìn đa chiều về các nét riêng vô cùng độc đáo về Việt Nam.

Dù cho đây là một ngành học mới nhưng cũng thu hút được rất nhiều bạn trẻ đăng ký.

Ngành học mở rộng của Việt Nam học sẽ giúp các bạn có thể nắm vững các kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, các nghiệp vụ về du lịch, tổ chức hoạt động du lịch.

Cơ hội việc làm

– Hướng dẫn viên du lịch cho các công ty du lịch trong và ngoài nước (cần tiếng Anh khá nhiều nếu muốn lương cao).

– Giảng dạy tại các tường đại học hoặc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

– Tham gia các cơ quan báo chí, tuyên truyền, tổ chức sự kiện…

– Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, quản lý văn hóa, tổ chức chính trị, xã hội, khoa học, giáo dục…

– Làm việc tại các cơ quan hành chính, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.