bai-toan-hoc-phi-khi-chon-nganh-viet-nam-hoc-b

Mức học phí dự kiến của các trường đại học

Mức học phí dự kiến của các trường đại học đều phải được công khai trong đề án tuyển sinh đăng trên website trường ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ xét tuyển

mức học phí dự kiến của các trường đại học đều phải được công khai trong đề án tuyển sinh đăng trên website trường ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ xét tuyển

Both comments and trackbacks are currently closed.