Thu nhập ngành Việt Nam học như thế nào?

Hiện nay; để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho mảng nghiên cứu và giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, nghiên cứu, hướng dẫn du lịch…; ngành Việt Nam học được nhiều trường đại học đào tạo. Thêm vào đó thông tin về ngành nghề cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm; nhất là thắc mắc “thu nhập ngành Việt Nam học như thế nào?”. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Thu nhập ngành Việt Nam học
Thu nhập ngành Việt Nam học như thế nào?

Ngành Việt Nam học học gì?

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học gồm 2 hướng chuyên ngành với mục tiêu cụ thể cho mỗi hướng như sau:

– Hướng chuyên ngành Việt Nam học cho người Việt Nam. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức thuộc các lĩnh vực về Việt Nam học như: lịch sử, văn học, ngôn ngữ, kinh tế – xã hội Việt Nam ….

Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kiến thức cho các hoạt động 2 nghiệp vụ cần thiết như: nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ văn phòng, giảng dạy tiếng Việt, dịch thuật, ngọai ngữ chuyên ngành … Hiện khá nhiều trường đầu tư  ngành này theo  chuyên ngành sâu hướng dẫn viên du lịch.

–Hướng chuyên ngành Việt Nam học cho người nước ngoài. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về Việt Nam học, văn hóa Việt Nam… và một số kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ cần thiết như: ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tiếng Việt và một số môn tiếng Việt chuyên ngành phục vụ cho nghiên cứu và cho các hoạt động nghiệp vụ như họat động văn phòng, họat động du lịch, giảng dạy tiếng Việt, biên soạn từ điển, dịch thuật

Các môn học chuyên ngành của ngành Việt Nam học có thể kể: Lịch sử tiếng Việt, Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại,Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam. Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Làng xã Việt Nam, Du lịch Việt Nam, Mĩ thuật và kiến trúc Việt Nam, Các dân tộc Việt Nam, Việt Nam và Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử, văn hóa và xã hội, Nghiệp vụ du lịch…

Ngành Việt Nam học
Ngành Việt Nam học học gì?

Thu nhập ngành Việt Nam học

Đối với các sinh viên mới tốt nghiệp ngành Việt Nam học, thường có mức thu nhập khởi điểm là 6 – 8 triệu đồng/tháng.

Đối với người lao động có nhiều kinh nghiệm hơn thường có mức lương từ 8 – 10 triệu đồng và sẽ còn tăng cao tùy vào bề dày kinh nghiệm cũng như năng suất làm việc,…

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học bao nhiêu?

 • Đại học KHXHNV (Đại học Quốc gia Hà Nội): 22,8-26,3 (năm 2021)
 • Đại học Sư phạm Hà Nội: 22,65- 23,25 (năm 2021)
 • Đại học Quảng Nam: 14 (năm 2021)
 • Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng: 15 (năm 2021)
 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế : 15 (năm 2021)
 • Đại học Duy Tân: 14 (năm 2021)
 • Đại học Quy Nhơn: 15 (năm 2021)
 • Đại học Vinh: 16 (năm 2021)
 • Đại học KHXH NV TPHCM: 23,5-24,5 (Năm 2021)
 • Đại học Nguyễn Tất Thành: 15 (năm 2021)
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng: 15 (năm 2021)
 • Đại học Tôn Đức Thắng: 33,3-34,2 (năm 2021)
Điểm chuẩn ngành Việt Nam học
Điểm chuẩn ngành Việt Nam học bao nhiêu?

Bên cạnh thông tin về thu nhập ngành Việt Nam học; những chia sẻ về điểm chuẩn ngành Việt Nam học hay ngành Việt Nam học học gì mong là có thể hỗ trợ tối ưu được cho các bạn thí sinh đang có nguyện vọng theo học ngành học này.