Những đặc điểm của ngành Việt Nam học

Trong những năm gần đây, Việt Nam học là một từ khoá “hot” đối với giới nghiên cứu khoa học nói riêng và xã hội nói chung. Ngành Việt Nam học liên tục được đưa vào danh mục đào tạo tại nhiều trường cao đẳng và đại học ở nước ta. Vậy những đặc điểm của ngành Việt Nam học là gì? vì sao nó nhận được nhiều sự quan tâm đến thế?

đặc điểm của ngành Việt Nam học
Những đặc điểm của ngành Việt Nam học là gì?

Đặc điểm của ngành Việt Nam học

Tất cả các ngành khoa học nghiên cứu về đất nước, con người, văn hoá Việt Nam để tìm ra các giá trị đặc trưng của Việt Nam đều thuộc địa hạt Việt Nam học. Việt Nam học theo quy luật phát triển của nó đều bắt đầu từ các chuyên ngành cụ thể như: lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, kinh tế, xã hội…

Các khoa học chuyên ngành ngày càng phát triển tạo ra những thế mạnh trong nhận thức nhưng cũng làm xuất hiện những hạn chế, vì khi nghiên cứu quá sâu, quá kỹ thì cái nhìn tổng thế lại yếu. Trên cái nền tảng về khoa học chuyên ngành đó, dần dần do nhu cầu của nhận thức một cách đầy đủ và tổng thể nên các khoa học chuyên ngành có xu hướng liên kết trở lại.

Các nghiên cứu tổng thể và liên ngành đã trở thành nhu cầu bức thiết, vì thế Việt Nam học chuyển dần từ Việt Nam học chuyên ngành sang Việt Nam học liên ngành. Do đó, ngành Việt Nam học hiện nay phải được coi là khoa học liên ngành, trên cơ sở tích hợp, liên kết các khoa học chuyên ngành lại để tìm ra những giá trị nhận thức chung, những giá trị đặc trưng chung của văn hoá, xã hội.

Ngành Viêt Nam học là gì?
Việt Nam học hiện nay phải được coi là khoa học liên ngành

Cơ hội việc làm ngành Việt Nam học

Do chính độ phủ sóng mạnh mẽ như vậy nên ngành Việt Nam học có nhu cầu về nguồn nhân lực rất lớn. Có thể đánh giá cơ hội việc làm ngành Việt Nam học thuộc một trong những nhóm cao nhất về những ngành thuộc phạm vi Khoa học Xã hội.

Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, các bạn có thể thử sức ở các vị trí:

  • Cơ hội nghề nghiệp phổ biến nhất của ngành Việt Nam Học là các cơ hội công việc liên quan đến ngành du lịch: như hướng dẫn viên du lịch…
  • Cơ hội làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam.
  • Tham gia vào các vị trí công việc mang tính hàn lâm như nhà nghiên cứu Việt Nam, và giảng dạy – thuyết giảng về Việt Nam
Nhân lực ngành Việt Nam học
Ngành Việt Nam học có nhu cầu về nguồn nhân lực rất lớn

Tìm hiểu kĩ về một chuyên ngành trước khi lựa chọn theo học nó là một việc rất quan trọng; bởi đôi khi những đặc điểm và yêu cầu của nó sẽ khác xa so với khả năng của chúng ta. Chính vì lẽ đó, từ những đặc điểm của ngành Việt Nam học đã được nói đến ở trên mong rằng bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn.