Mục tiêu đào tạo ngành Việt Nam học

Bạn là một người Việt Nam và muốn tìm hiểu sâu về đất nước của mình thì Việt Nam học chắc hẳn là một ngành học phù hợp với bạn. Việt Nam học được đánh giá là một ngành học thú vị và đang thu hút nhiều bạn trẻ theo học. Đây cũng là một ngành đang có nhu cầu nhân lực cao nên cơ hội việc làm ngành Việt Nam học vô cùng rộng mở và có nhiều triển vọng. Vậy mục tiêu đào tạo ngành Việt Nam học như thế nào?

đào tạo ngành Việt Nam học
Mục tiêu đào tạo ngành Việt Nam học

Mục tiêu đào tạo ngành Việt Nam học

Cử nhân tốt nghiệp ngành Việt Nam học có năng lực ngôn ngữ – văn hóa – du lịch, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong phiên dịch, biên dịch; nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt diễn đạt bằng tiếng nước ngoài; làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam và ngoại quốc.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Việt Nam học:

– Hình thành một cách đầy đủ ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức của người công dân xã hội chủ nghĩa.

– Phát triển kiến thức đủ rộng và sâu để thực hiện công tác nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, du lịch.

– Hình thành năng lực tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu.

– Phát triển đầy đủ kiến thức về nghiên cứu liên ngành, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

– Có đầy đủ năng lực để làm việc trong các ngành nghề liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, du lịch.

Cử nhân tốt nghiệp ngành Việt Nam học
Cử nhân tốt nghiệp ngành Việt Nam học có năng lực ngôn ngữ – văn hóa – du lịch

Khả năng phát triển chuyên môn ngành Việt Nam học

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học ngày càng rộng mở và đa dạng. Với kiến thức và các kĩ năng được trang bị, sau khi tốt nghiệp ngành này, các bạn có thể đảm nhiệm công việc ở các lĩnh vực như:

– Sau khi ra trường, cử nhân ngành Việt Nam học có thể làm việc ở các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài….

– Cử nhân Việt Nam học có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, văn học, tiếng Việt. Vì vậy, cử nhân Việt Nam học có thể làm việc ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu các tổ chức nghề nghiệp liên quan…

– Cử nhân Việt Nam học có khả năng có khả năng tác nghiệp về báo chí, du lịch, văn phòng, dạy tiếng…. Vì vậy, có thể làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền thông, các công ty, các văn phòng, các cơ sở dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

– Cử nhân ngành Việt Nam học có thể học thạc sĩ hoặc tiến sĩ các ngành liên quan đến Việt Nam học như: văn hóa, văn học, lịch sử, văn hóa các dân tộc thiểu số, văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, du lịch, báo chí, ngôn ngữ…

nghề nghiệp ngành Việt Nam học
Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học

Mong rằng với những thông tin đã được cung cấp ở trên các bạn đã hiểu hơn về ngành Việt Nam học cũng như biết được bản thân mình có phù hợp với ngành học này hay không. Chúc bạn có được lựa chọn đúng đắn.

Bình luận ở “Mục tiêu đào tạo ngành Việt Nam học

  1. Pingback: Học ngành Việt Nam học có khó không? | Ngành Việt Nam học

  2. Pingback: Các trường đào tạo ngành Việt Nam học | Ngành Việt Nam học

Đã đóng bình luận