Điểm chuẩn ngành Việt Nam học 2023 là bao nhiêu?

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 18/07/2023; hầu như tất cả các bạn thí sinh đã bắt đầu đăng kí nguyện vọng vào các trường đại học và đang chờ đợi công bố điểm chuẩn. Trong khi đó; các bạn thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ hầu như đều đã có kết quả xét tuyển. Vậy điểm chuẩn ngành Việt Nam học 2023 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học
Điểm chuẩn ngành Việt Nam học 2023 là bao nhiêu?

Dưới đây sẽ là thống kê điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của một số trường có xét tuyển ngành Việt Nam học:

STT

Tên trường Tổ hợp môn Điểm chuẩn

Ghi chú

1 Đại Học Nguyễn Tất Thành XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
2 Đại Học Đà Lạt DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN 15 Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội DGNLSPHN 16.05 Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh
5 Đại Học Thăng Long DGNLQGHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Đại Học Đà Lạt C00, D14, D15, C20, XDHB 18 Học bạ
7 Đại Học Quy Nhơn D01, C00, D15, C19, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Dân Lập Duy Tân A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế D01, D14, D15, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng A01, D01, C00, D78, XDHB 18 Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn
11 Đại Học Văn Hiến D01, C00, D14, D15, XDHB 18 Xét học bạ
12 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng C00, D14, D15, XDHB 23.75 Học bạ; Chuyên ngành Văn hóa du lịch
xét học bạ ngành Việt Nam học
Rất nhiều trường khác đã công bố điểm chuẩn xét học bạ ngành Việt Nam học

Trên đây là điểm chuẩn ngành Việt Nam học theo phương thức xét tuyển học bạ tại một số trường Đại học tiêu biểu trong cả nước. Bên cạnh những trường đã được kể trên vẫn còn rất nhiều trường khác đã công bố điểm chuẩn xét học bạ ngành Việt Nam học các bạn có thể tìm hiểu thêm. Chúc các bạn đỗ được vào trường mà mình mong muốn!